Snarpsätra

Obebyggd skogsfastighet i västmanland om 12 260 m3sk i ett skifte. 

 

OBJEKTSTYP: Skogsfastighet

KOMMUN: Sala, västmanland

AREAL: 45 ha  

PRISIDÉ: 8 000 000 SEK

ANBUDSDAG: 2023-08-31

 

 

Kontaktperson hos AB Karl Hedin är Anders Wiklund. 

070-66 25 185

anders.wiklund@abkarlhedin.se 

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplan är upprättad av AB Karl Hedin Skog och virkesförrådet är uppräknat till och med december 2021.
Den totala arealen är 45,3 ha, varav 43,6 ha är klassat som produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet, inklusive hänsyn, uppgår totalt till ca 12 263 m3sk vilket ger ett medelförråd på ca 280 m3sk per ha.

Se vidare under rubriken ”Skogsuppgifter”.


Virkesförrådet utgörs till 84 % tall, 13 % gran och 3 % löv. Medelboniteten är skattad till 5,8m3sk per ha och år och den löpande tillväxten till 8,3 m3sk per ha och år.


Jakt

Frågor angående jakt besvaras av Thomas 
Ernebrink. Mobilnr: 070-681 03 37 alternativt 
via E-post: thomas.ernebrink@abkarlhedin.se


Fiske

Frågor angående fiske besvaras av Robert 
Pettersson. Mobilnr: 070-353 41 22 alternativt 
via E-post: robert.pettersson@abkarlhedin.se

Copyright © AB Karl Hedin Råvara/Skog 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB