Väster Bännbäck

Obebyggd skogsfastighet i västmanland om 23 000 m3sk i fyra skiften. 

 

OBJEKTSTYP: Skogsfastighet

KOMMUN: Sala, västmanland

AREAL: 143ha  

PRISIDÉ: 12 500 000 SEK

ANBUDSDAG: 2023-02-28

 

 

Kontaktperson hos AB Karl Hedin är Anders Wiklund. 

070-66 25 185

anders.wiklund@abkarlhedin.se 

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplan är upprättad av AB Karl Hedin Skog och virkesförrådet är uppräknat till och med december 2021. 


Den totala arealen är 143,5 ha, varav 140,5 ha är klassat som produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet, inklusive hänsyn, uppgår totalt till ca 23 024 m3sk vilket ger ett medelförråd på ca 164 m3sk per ha.

Se vidare under rubriken ”Skogsuppgifter”.


Virkesförrådet utgörs till 50 % tall, 43 % gran och 7 % löv. Medelboniteten är skattad till 6,1m3sk per ha och år och den löpande tillväxten till 6,1 m3sk per ha och år.


Jakt

Fastigheten ligger inom Möklinta Norra älg och kronhjortsskötselområde, 13 183 ha. 
Älgjakten bedrivs gemensamt i jaktlag. Småviltsjakt bedrivs enskilt. Jakträtten är för närvarande utarrenderad. En föregående  ägare innehar genom förbehåll en av jakträtterna för sin livstid. Den andra jakträtten är möjlig att säga upp.


Frågor angående jakt besvaras av Thomas 
Ernebrink. Mobilnr: 070-681 03 37 alternativt 
via E-post: thomas.ernebrink@abkarlhedin.se


Fiske

Frågor angående fiske besvaras av Robert 
Pettersson. Mobilnr: 070-353 41 22 alternativt 
via E-post: robert.pettersson@abkarlhedin.se

Copyright © AB Karl Hedin Råvara/Skog 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB