Kontakta oss

BERGSLAGSLUCKA

FABRIKSMÅLAD & MONTAGEFÄRDIG.

Bergslagsluckan är en taklucka avsedd för inbrädning av takutsprång med synlig undersida. Luckan fyller krav enligt AMA Hus 21 avseende synlig råspont som skall vara minst grundmålad innan montage.

 

Luckan är i likhet med vår populära Bergslagspanel grundmålad och mellanstruken redan från fabrik. Du behöver bara slutstryka efter montage - t.ex takfot och takutsprång - sedan har den bra förutsättningar att klara väder och vind i många år. 

 

Vi gör ytbehandlingarna direkt efter hyvling i sluten miljö för att målningen alltid ska ske på en färsk och absolut ren träyta.

 

Bergslagsluckan finns också som omålad med Grön-Fri™-behandling.

 

Vid produktion torkas virket ner till 16% fuktkvot vilket säkerställer att vi får en bättre och jämnare kvalitet.

 

MELLANSSTRUKEN

Dimension: 20 och 23 mm*

Bredd: 540 mm

Längd: 3600 mm

 

GRÖN-FRI

Dimension: 20 och 23 mm*

Bredd: 540 mm

Längd: 3600 och 4200 mm

 

* För takpannor rekommenderar vi tjocklek 20 mm medan 23 mm används för bl.a. plan plåt. Se AMA Hus21 HSD.1331 för fullständig förteckning. 


  Bergslagslucka | Logo  

Copyright © AB Karl Hedin Bygghandel 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB