Kontakta oss

Bergslagspanel

Målad ytterpanel av högsta kvalitet!

Bergslagspanelen är en ytterpanel som är både grundmålad och mellanstruken. Det ger dig tid att göra andra saker än att måla.


Grundarbetet är dessutom gjort i en sluten miljö som förhindrar att sporer och andra föroreningar tränger in. Då får du en målad fasad som är optimerad för lång hållbarhet. Med panelen sparar du alltså tid och arbete både vid uppsättningen och under många år framöver.

SPAR TID – HÖG KVALITET – ENKLARE HANTERING

Bergslagspanel säljs hos välsorterade bygghandelsbutiker.


Läs mer och testa vår panelkonfigurator på:

Dokument

 • Broschyr
 • Hantering
 • Monteringsanvisning
 • Byggvarudeklaration
 • Säkerhetsdatablad

MONTERINGSANVISNING

YTTERPANEL

Tack för förtroendet att leverera utvändig panel till din byggnation!

Detta är en förkortad manual för montering av utvändiga paneler från AB Karl Hedin. För fullständiga anvisningar se HusAMA 18 eller hemsidan för Svenskt Trä.

 

 • Tänk på att skydda panelen från solljus och väta från både markfukt och nederbörd.
 • Säkerställ att det kommer att finnas luftning bakom den blivande panelen innan du börjar montering av den nya panelen.
 • Den bakomliggande läkten som du ska fästa panelen i ska ha en sådan tjocklek att fästmaterialet, spiken, inte penetrerar vindtätskiktet.
 • Vid panel med lockläkt är det viktigt att sätta läkten omgående efter att bottenbrädan är monterad. Detta för att lockläktens funktion är att låsa bottenbrädan.
 • Montera panelens nederkant med ett avstånd på minst 200 mm från marken.

 

Infästning - Generellt

 • Vi rekommenderar att panelen monteras med kamgängad spik. Infästningsdjupet ska vara minst 25 mm för kamgängad spik och minst 34 mm för räfflad trådspik.
 • Spikarnas huvud ska slås in så långt att de ligger i nivå med panelen enl. bild:

Bergslagspanel montering - Spikdjup

 

 

 

Infästning av de olika panelprofilerna

Stående panel Dubbelfas 120mm

Spikas med 1 st spik/panelbräda enl. bild med 48 mm kamgängad spik.

Bergslagspanel montering - Stående dubbelfas 120

  Stående panel Mälarpanel och Dubbelfas 145mm

Spikas med 2 st spik/panelbräda enl. bild med 48 mm kamgängad panelspik.

Bergslagspanel montering - Stående Mälarpanel och Dubbelfas 145

Liggande 22x120 Enkelfas

Ska spikas med 1 st spik/panelbräda enl. bild med 48mm kamgängad spik.

Bergslagspanel montering - Liggande Enkelfas 22x120

 

Liggande 22x145 och 22x170mm Enkelfas

Ska spikas med 2 st spikar i varje bräda med c/c 600mm.
Spiklängd 48mm kamgängad panelspik.

Bergslagspanel montering - Liggande Enkelfas 22x145-170

Panel med lockläkt

Spikas i bottenbräda med 1 st 48 mm kamgängad panelspik med max c/c 1200. Spiken placeras centriskt i bottenbrädan. Rekommenderat mellanrum mellan bottenbrädorna 5 mm. Lockläkten spikas fast omgående för att låsa bottenbrädan med 1 st spik 70 mm med avstånd c/c 600 i springan mellan bottenbrädorna med kamgängad panelspik.

Bergslagspanel montering - Lockpanel med lockläkt

 

Lockpanel

Bottenbräda ska spikas centriskt med 1 st spik 48 mm kamgängad panelspik max c/c 1200. Lockbrädan monteras omgående så att den täcker bottenbrädan med 20 mm + 20 mm och spikas med 2 st spik 30 mm från brädkant, spiklängd 70 mm kamgängad panelspik. Lockbrädans spikar ska inte gå igenom bottenbrädan

Bergslagspanel montering - Lockpanel

  

Bergslagspanel Orginalet

 

 

Copyright © AB Karl Hedin Bygghandel 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB