Kontakta oss

HEDINREGEL C24

Byggregel av världsklass

När man bygger något med bärande delar, som en carport, en väggkonstruktion, eller en friggebod, gäller det att bygga med starkt virke i rätt dimension. Hedinregeln med klassningen C24 är rätt val i alla lägen. En rak, stark regel – varje enskild planka har samma höga kvalitet.

  • Längdsorterat för Bättre ekonomi

  • 3,0 / 4,2 / 5,4 meter
  • Hållfasthetstestat för säkra konstruktioner
  • Torkat till 16% för att alltid montera in torrt virke


Varje planka kontrolleras

Vårt väl inarbetade längdprogram och regelsortiment är hållfasthetssorterat i C24-klassen. Denna sortering står under kontroll av SP, Statens  Provningsanstalt. Att vi kan hålla dessa längder och kvalitet bygger på att vi köper utvalda längder på timret redan i skogen. Timret sorteras vid sågen och vi väljer bästa sågsätt för produktion av reglar. Kraven på rakhet är hårda på regelsortimentet.

 

Dimension och längder

C24 finns i dimension 45x95 till 45x220. I bredderna 45x45 och 45x70 är hållfasthetssorteringen sågfallande. För att minimera spill finns reglarna i längder om 3,0 / 4,2 / 5,4 meter, anpassat för svensk byggstandard.

 

Fakta om C24

Konstruktionsvirke används till bärande delar i t.ex. hus, altaner, carportar och Friggebodar. Då krävs starkt virke med kända och kontrollerade egenskaper. I Sverige förekommer konstruktionsvirke i hållfasthetsklasserna C14, C18, C24, C30 och C35. Sifferbeteckningarna anger värdet på den karakteristiska böjhållfastheten (MPa). Ju högre siffra desto starkare virke. Minst 95 av 100 virkesstycken i ett parti ska ha ett värde som är lika med eller överstiger den karakteristiska hållfastheten. Konstruktionsvirke tas fram genom visuell eller maskinell sortering. Maskinell sortering är vanligast och innebär ett slags mätning av hållfastheten enligt europeisk standard SS-EN 338. Sorteringen innebär att man kollar faktorer som påverkar hållfastheten, i första hand kvistar, men också snedfibrighet, svampangrepp, växt, sprickor och hål samt form. Det innebär att konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C24 borgar för god kvalitet och användarvänlighet.

 

TIPS! Bevara fuktkvoten

Konstruktionsvirke, ytterpanel, Bergslagspanel och övrigt byggvirke produceras med en målfuktkvot på 16% vid leverans, viss fuktkvotsspridning finns alltid. En medelfuktkvot på 16% och normal fuktkvotsspridning ger betryggande marginal till problem med mögel. Detta virke kan förvaras i det emballerade leveranspaketet utomhus under en kortare tid om det är helt skyddat mot vattenbegjutning, nederbörd och uppfuktning. Använd helt täta presenningar, se till att fukt inte kommer upp från marken under presenningen och att det blir luftning kring och över virkesbunten. Placera virket i skugga.

Copyright © AB Karl Hedin Bygghandel 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB